Read Mörkret i människan: 1492–1918 by Sverker Sörlin Free Online


Ebook Mörkret i människan: 1492–1918 by Sverker Sörlin read! Book Title: Mörkret i människan: 1492–1918
The author of the book: Sverker Sörlin
Edition: Natur & Kultur
Date of issue: September 2004
Format files: PDF
The size of the: 3.44 MB
City - Country: No data
Loaded: 2933 times
Reader ratings: 4.8
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English

Read full description of the books:1492 är ett märkesår i europeisk historia. Christoffer Columbus lade ut från den lilla byn Palos i södra Spanien, morerna drevs slutligen bort från den iberiska halvön. Den europeiska kampen om världsherravälde hade inletts. 1918 är också ett betydelsemättat år. Europa såg äntligen slutet på 1800-talets utmattande territorialkrig och vad man trodde var början på ett fredligt och framstegsorienterat 1900-tal.

Mellan 1492 och 1918 ryms bland mycket annat nationalstaternas uppkomst, den naturvetenskapliga världsbildens etablering, de stora geografiska upptäckterna, rasismens framväxt och koloniseringen av Amerika, Afrika, Asien och Australien. Detta flödande rika idéhistoriska stoff presenteras i två volymer.

Den första volymen, Världens ordning, sätter fokus på Naturen. Vi får möta de centrala gestalterna i vetenskapshistorien: Galileo, Newton, Descartes, Buffon, Linné och naturligtvis Darwin.

Den andra volymen Mörkret i människan är mer pessimistisk till anslaget. Under huvudrubrikerna Människan och Samhället diskuterar författaren en utvecklingsoptimism som kom av sig. Samhällsteoretiker och filosofer som Spinoza, Hume, Adam Smith, Malthus och Weber försöker förstå och förutsäga samhälleliga förändringar, alltmedan teknologin firar nya triumfer.

Med Sverker Sörlins tvåbandsverk Världens ordning och Mörkret i människan fullbordas serien Europas idéhistoria. Samtliga titlar används som kursböcker i idéhistoria, men har även nått en stor allmänintresserad publik.


Download Mörkret i människan: 1492–1918 PDF Mörkret i människan: 1492–1918 PDF
Download Mörkret i människan: 1492–1918 ERUB Mörkret i människan: 1492–1918 PDF
Download Mörkret i människan: 1492–1918 DOC Mörkret i människan: 1492–1918 PDF
Download Mörkret i människan: 1492–1918 TXT Mörkret i människan: 1492–1918 PDFRead information about the author

Ebook Mörkret i människan: 1492–1918 read Online!


Reviews of the Mörkret i människan: 1492–1918


FREDERICK

The author liked the book.

CHARLIE

There are significant drawbacks

LEXI

Interesting look on the other side

JUDE

I never liked the book.

MATILDA

Masterpiece! Masterpiece! Masterpiece! Just an incredibly scary, deep and interesting book, penetration to shivers!
Add a comment
Download EBOOK Mörkret i människan: 1492–1918 by Sverker Sörlin Online free

PDF: mrkret-i-mnniskan-14921918.pdf Mörkret i människan: 1492–1918 PDF
ERUB: mrkret-i-mnniskan-14921918.epub Mörkret i människan: 1492–1918 ERUB
DOC: mrkret-i-mnniskan-14921918.doc Mörkret i människan: 1492–1918 DOC
TXT: mrkret-i-mnniskan-14921918.txt Mörkret i människan: 1492–1918 TXT